آهن چهارمین عنصر فراوان پوسته زمین بعد از اکسیژن، سیلیسیم و آلومینیم با میزان 5.6 در صد می باشد و متوسط مقدار آن در خاک 3.8 در صد تخمین زده شده و تقریباً در هر نوع خاکی یافت می شود. ولی بیشتر به صورت غیر قابل حل در بین لایه های مختلف کانی ها و اکسید های آهن وجود دارد. معمولاً یون آهن به صور مختلف در خاک مشاهده می گردد.(به حالت دو ظرفیتی و یا سه ظرفیتی) در کانی های اولیه آهن به صورت Fe++ است که در طی هوا دیدگی در محیطی با تهویه نامناسب این کانی ها حل شده و Fe++ آزاد می کنند در حالیکه در خاک های با تهویه خوب به Fe+++ تبدیل و به صورت اکسید و هیدروکسید Fe+++ رسوب می کند. حلالیت آهن در خاک عمدتاً توسط اکسید های آهن سه ظرفیتی کنترل می گردد. غلظت Fe3+ در خاک به PH وابسته است و در PH بین 5.6 تا 8 به حداقل خود می رسد. که متاسفانه اکثریت خاک های کشور نیز ....

برای دیدن کامل مطلب روی ادامه مطلب کلیک کنید!!!


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط امید در 89/10/21 و ساعت 11:35 |

مقدمه:

همزمان با آغاز هزاره سوم میلادی و با توجه به جمعیت شش میلیاردی دنیا و رشد روز افزون آن به خصوص در کشورهای در حال توسعه، تامین نیاز غذایی مردم  از مهمترین مشکلات فراروی بشر می باشد. لذا اهتمام به افزایش کمی و کیفی تولید محصولات زراعی در همه ی کشورها امری ضروری می باشد. از این رو اکثر کشورهای دنیا قسمت قابل توجهی از بودجه ی سالیانه ی خود را به بخش کشاورزی و تحقیقات مربوطه اختصاص می دهند که در این زمینه تا حدودی به موفقیت های قابل توجهی نیز دست پیدا کرده اند. در کشور ما نیز در برنامه ی پنجساله ی دوم و سوم توسعه الویت به بخش کشاورزی داده شده است ولی به نظر می رسد که تاکنون سیاست های بخش کشاورزی در ارتباط با افزایش تولید محصولات زراعی با موفقیت چندانی همراه نبوده است (قوشچی1379).

در میان گیاهان زراعی غلات از اهمیت ویژه ای برخوردارند و بیشترین تولید و سطح زیر کشت را در مقایسه با سایر گیاهان زراعی در دنیا دارا هستند. عوامل مختلفی همچون سازگاری به شرایط آب و هوایی مختلف، سهولت.......

برای دیدن کامل روی ادامه مطلب کلیک کنید!!!ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط امید در 89/11/01 و ساعت 21:21 |
منابع علایم دیداری

تنش‌هایی از قبیل شوری، عوامل بیماریزا و آلودگی هوا، مجموعه علایم مشخصة خود را بر علایم دیداری القاء می‌کنند. اغلب، این علایم، شباهت نزدیکی با علایم کمبود مواد غذایی دارند. عوامل بیماریزا اغلب کلروز بین رگبرگی ایجاد می‌کنند و آلودگی هوا و تنش شوری می‌توانند باعث سوختگی نوک برگ شوند. هر چند در ابتدا این علایم ممکن است با علایم عمومی کمبود مواد غذایی شبیه به نظر بیایند، اما در جزئیات و / یا در طرح گسترش سرتاسری‌شان، با هم اختلاف دارند.

علایم پاتولوژیکی اغلب می‌توانند از علایم تغذیه‌ای بوسیلة توزیعشان در جمعیت گیاهان آلوده مجزا شوند. اگر گیاهان تحت تنش غذایی هسند، همة گیاهان مشابه و در یک مرحلة رشدی و در محیط مشابه، در زمان مشابهی، علایمی شبیه به هم خواهند داشت؛ در صورتی که اگر تنش به خاطر پاتوژن باشد، توسعة علایم فقط در گیاهانی که پاتوژن به آنها رسیده بسیار زیاد خواهد بود.

ارتباطات محیطی

گیاهان، مقادیر قابل توجهی از مواد غذایی را از خاک در طول دورة رشد طبیعی‌شان خارج می‌کنند و به این دلیل باعث تغییرات محیطی طولانی مدت بسیار زیادی می‌شوند. اثرات روی خاک، بسیار بیشتر از خارج کردن یا تخلیة عناصر است. باید تعادل سیستم گیاه ـ خاک در طول مدت جذب مواد غذایی، برقرار نگه داشته....

برای دیدن کامل مطلب روی ادامه مطلب کلیک کنید!!!


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط امید در 89/10/21 و ساعت 12:36 |

مقدمه

رشد وعملكردگياه در بسياري از مناطق دنيا توسط تنش هاي محيطي زنده وغير زنده متعدد محدود مي گردد. به همين علت ،اختلاف قابل توجهي بين عمكرد واقعي وعملكرد بالقوه محصولات زراعي ديده مي شود. در دهه هاي آينده با افزايش جمعيت اين محدوديتها به صورت جدي تري بر كشاورزي ومنابع طبيعي دنيا اثر خواهدگذاشت.

تنش هاي محيطي مهمترين عوامل كاهش دهنده عملكرد محصولات كشاورزي در سطح جهان هستند.چنانچه تنش هامحيطي حادث نمي شدند، عملكردهاي واقعي بايدبرابر با عملكردهاي پتانسيل گياهان مي بود، درحالي كه دربسياري از گياهان زراعي متوسط عملكرد گياهان كمتر از20-10 درصدپتانسيل عملكرد آنان است. در نقاط خاصي از كره زمين به دليل موقعيت خاص جغرافيايي،عوامل تنش زا درتوليد محصولات كشاورزي تاثيرمنفي بيشتري دارند وكشاورزي درآن مناطق با تحمل هزينه بيشتروبازده كمتر صورت مي گيرد. ايران يكي از كشورهايي است كه در اكثر نقاط آن تنش هاي مهم غيرزنده نظير خشكي، شوري، گرما، باد، وتنش هاي زنده مثل قارچها، باكتري ها، ويروس هاوحشرات موجب كاهش عملكرد، ازبين رفتن حاصلخيزي خاك،  ودر مواردي عدم امكان تداوم كشاورزي گرديده است.

تنش گرمايي انتهاي دوره  رشد يكي از عوامل مهم محدود كنند،توليد گندم دربعضي نقاط ايران  محسوب مي شود كه معمولا همه ساله درمناطقي ازاراضي كشاورزي اتفاق مي افتد. تنش گرما  اعمال فيزيولوژيكي گياه را مختل، وطول مراحل نمو گندم راكوتاه مي كند.عدم كشت ارقام مقاوم به افزايش درجه حرارت موجب مي شود كه اين مزارع در انتهاي دوره رشد باتنش گرمايي مواجه شده ودچار كاهش عملكرد شديدي شوند.

 

سابقه تحقيقات و كشاورزي تحت تنش

بر خلاف خسارت شديد عوامل تنش زا برعملكرد محصولات كشاورزي در كشور ما، سابقه تحقيقات در مورد كشاورزي تحت تنش كم است وعموماً تحقيقات كشاورزي در شرايط حداقل تنش انجام شده است . در حالي كه كشاورزان معمولاًچنين شرايطي را نمي توانند فراهم كنند كه اين مساله باعث اختلاف شديد بين عملكرد گياهان زراعي وباغي در شرايط ايستگاهاي تحقيقات كشاورزي ومزارع كشاورزان گرديده است. تنش هاي شوري خشكي گرماو سرما از گذشته دور مورد توجه كشاورزان بوده است ودرادبيات استعاراتي با كمك آنها تصوير شده است (زمين شوره،  سنبل بر نيارد) وتوسط كشاورزان تمهيداتي نيز براي مقابله با اين تنش ها انديشيده شده كه در نوع خود ودر زمان ومكان موجود بسيار موًثر بوده اند، ولي امروزه با توجه به ابداع روش هاي جديد در اصلاح نباتات وژنتيك....

برای دیدن کامل مطلب روی ادامه مطلب کلیک کنید!!!


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط امید در 89/10/21 و ساعت 11:51 |

مقدمه

در کشورهای صنعتی ، سه فاز روش عمومی انتقال توان الکتریکی است. این سیستم در واقع نوعی از سیستم چند فاز است. در نیروگاههای برق یک ژنراتور الکتریکی توان مکانیکی را به یک دسته از جریانهای الکتریکی متناوب تبدیل می‌کند که از هر کدام از سیم پیچهای الکترومغناطیسی یا سیم پیچهای ژنراتور تولید می‌شوند. جریانها همگی توابعی سینوسی از زمان هستند و همگی دارای فرکانسی مشابه اما با زاویه‌های متفاوت. در یک سیستم سه فاز ، زاویه‌ها دارای اختلاف 120 درجه‌ای (که حداکثر جداسازی ممکن بین زاویه‌هاست) هستند. فرکانس معمولاً در اروپا 50 هرتز و در ایالات متحده 60 هرتز است لیست کشورها به همراه پریزهای خطوط برق ، ولتاژها و فرکانسها را مشاهده کنید.) سه فاز معمولاً توسط رنگها نشانه گذاری شده‌اند، که بطور سنتی قرمز ، زرد و آبی هستند.

برای دیدن ادامه مطلب روی ادامه مطلب کلیک کنید!!!


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط امید در 89/06/24 و ساعت 16:5 |

چرا برخي از دين روي بر مي‌گردانند؟! اين سئوالي است كه زياد مورد گفتگو قرار مي‌گيرد.

در اين نوشتار علل گريز از دين؛ اول از ذات دين پي گرفته شده است چون برخي اديان به دليل نقص و عدم جوابگوئي كافي باعث گريز پيرو انشان مي‌گردند و در ضمن به اثبات راز جاودانگي اسلام و جوابگوئي به برخي شبهات از همين رهگذر پرداخته شده است، در اين بخش بحث مهم شريعت سهله و سمحه نيز مورد توجه قرار گرفته و دو طرف افراط و تفريط در اين مورد بررسي مستند قرار گرفته است.

در ادامه به بررسي علل برون ديني پرداخته شده و عوامل گوناگون وابسته به دين مثل روحانيون و متولّيان فهم و درك و ابلاغ دين، امراي ديني و مسئولان اجراي دين، دين داران و نمادهاي دين‌داري مورد توجه قرار گرفته است اين سه گروه اكنون اين را سرپرستي مي‌كنند و اگر اين سه گروه انحراف پيدا كردند مسلماً به دين ضربات سهمگين وارد خواهد آمد در اين بخش به آثار انحراف اين سه گروه و ارتباط آن با دين و پديدة دين‌گريزي با تحليل و استناد به منابع ديني توجه شده است. در ادامه به عوامل ديگري كه در بروز پديدة دين‌گريزي سهم مهمّي داشتند پرداخته شده است كه از آن جمله از دشمني با دين، نداشتن پايداري در دين‌داري و امتحانات و ... مي‌توان نام برد. البته اين مجموعه قسمتي از يك تحقيق گسترده بود كه آن علت پديدة دين‌گريزي از نظر قرآن و احاديث پي گرفته شده است. اميدواريم آنچه تقديم مي‌گردد در تحليل پديده مهم دين‌گريزي و در شناسائي علل اين پديده و در نهايت در درمان آن مفيد و مؤثر باشد.

برای دیدن کامل مطلب روی ادامه مطلب کلیک کنید!!!


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط امید در 89/04/09 و ساعت 0:22 |

مادر با تغذيه كودك با شير خود، ميتواند خطر خونريزيهاي بعد از زايمان ، انواع بيماريهاي عفوني، سرطان هاي پستان و تخمدان ، كم خوني فقرآهن و حتي مرگ را كاهش ميدهد. وي همچنين تغذيه با شير مادر براي كودك را عامل حياتي براي پيشگيري ازاسهال، بيماريهاي تنفسي مانند ذات الريه ، عفونت هاي گوشي و مجاري ادراري ذكركرد.

تغذيه ي نوزاد با شير مادر، خطر ابتلا به چاقي را تا يك سوم در دوران كودكي كاهش ميدهد و اثرات مفيدي در زندگي آتي و دوران بزرگسالاني او به همراه خواهد داشت .....

منبع:http://sneed.ir

برای دیدن کامل روی ادامه مطلب کلیک کنید!!!!


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط امید در 88/11/15 و ساعت 19:59 |

در كتاب شريف نهج البلاغه كه حاوى سخنان نغز و حكيمانه حضرت على عليه‏السلام مى‏باشد، مساله ايمان از جايگاه و اهميت ويژه‏اى برخوردار است و به جهات گوناگون آن پرداخته شده است كه در اين نوشتار به نمونه‏هايى از آن اشاره مى‏شود:

الف) فضيلت ايمان

«همانا بهترين چيز كه نزديكى خواهان به خدا سبحان بدان توسل مى‏جويند ايمان به خدا و پيامبر ... است‏» (1)

ب) اقسام ايمان

«برخى ايمان در دلها برقرار است، و برخى ديگر ميان دلها و سينه‏ها عاريت و ناپايدار» (2)....

 برای دیدن کامل مطلب روی ادامه مطلب کلیک کنید!!!


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط امید در 88/11/13 و ساعت 12:41 |